4541651808813056
Emay Plus 纖面排毒美顏儀 (限量版) 功能模式: 1) 藍色指示燈:「振動+紅光」模式, 2) 綠色指示燈:「發熱+紅光+振動」模式,發熱溫度:攝氏36~40度; 3) 紅色指示燈:「發熱+紅光+振動」模式,發熱溫度:攝氏42~46度 *低熱能模式適用於面部按摩,而高熱能模式適用於身體按摩。 振動 (8000次/分鐘) 加速血液循環, 促進氧份和血液供應 Product #: fongesuper-Emay Plus 纖面排毒美顏儀 (限量版) 2023-05-16 Regular price: $HKD$459.0 Available from: HK Star ShopIn stock